Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES zo 6. septembra 2006 , ktorým sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske energetické siete a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 96/391/ES a rozhodnutie č. 1229/2003/ES