Решение на Съда (първи състав) от 20 юни 1985 г. # Remo Padovani и други срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. # Искане за преюдициално заключение: Corte suprema di Cassazione - Италия. # Дело 69/84. Padovani и др. TITJUR