Zadeva T-122/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. junija 2016 – Italija/Komisija (Neizvršitev sodbe Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti države — Periodična denarna kazen — Odločba o plačilu denarne kazni — Metoda izračuna obresti za vračilo nezakonitih pomoči — Obrestne obresti)