Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на10 април 1984 г. # Campus Oil Limited и други срещу ministre pour l'Industrie et l'Energie и други. # Искане за преюдициално заключение: High Court - Ирландия. # Свободно движение на стоки. # Дело 72/83. TITJUR Campus Oil и др.