Регламент (ЕИО) № 1440/80 на Съвета от 30 май 1980 година относно сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур и Тайланд, държави — членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия PROPCELEX