Писмен въпрос E-6280/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията. Екологичен парк Парнон и влажната зона Мустос