Zadeva T-4/16: Tožba, vložena 5. februarja 2016 – Rabbit/EUIPO – DMG Media (rabbit)