Zaak T-4/16: Beroep ingesteld op 5 januari 2016 — Rabbit/EUIPO — DMG Media (rabbit)