Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 83/2005 от 10 юни 2005 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX