Заключение на генералния адвокат P. Mengozzi, представено на 13 януари 2016 г.