Резолюция относно Годишния обзор на Европейската комисия на растежа за 2016 г.