Регламент (ЕО) № 11/98 на Съвета от 11 декември 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 684/92 относно общите правила за международен превоз на пътници с автобус$