Регламент (ЕО) № 305/2007 на Комисията от 21 март 2007 година за временни дерогации на регламенти (EО) № 2402/96, (EО) № 2375/2002, (EО) № 2305/2003, (ЕО) № 969/2006 и (EО) № 1918/2006 за датите на подаване на заявленията и издаването на лицензии за внос през 2007 г. в рамките на тарифните квоти за сладките картофи, нишестето от маниока, зърнените култури и маслиновото масло