IARSCRÍBHINNÍ a ghabhann leis an Togra le haghaidh RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE deiseanna iascaireachta a shocrú le haghaidh 2021 maidir le stoic éisc agus grúpaí stoc éisc áirithe is infheidhme sa Mheánmhuir agus sa Mhuir Dhubh