Rapport Dwar L-Attività Finanzjarja 2018 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill