Дело C-383/15 P: Определение на Съда (втори състав) от 20 януари 2016 г. — Skype Ultd/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Sky plc, по-рано British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (Обжалване — Марка на Общността — Липса на основание за произнасяне)