Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7913 — Allianz/Spar/Fischapark) (Текст от значение за ЕИП)