Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1442 на Съвета от 31 август 2016 година за прилагане на член 17, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република