Определение на председателя на Съда от 6 март 1985 г. # Nuovo Campsider срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 25/85 R. TITJUR Nuovo Campsider/Комисия