Писмен въпрос E-0515/10, зададен от Debora Serracchiani (S&D), Antonio Cancian (PPE) и Jörg Leichtfried (S&D) на Комисията. Каботаж на превозвачите в Източна Европа