Комисия/Белгия Решение на Съда от 2 февруари 1988 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Недискриминация. # Дело 293/85. TITJUR