TITJUR Powell/Комисия Решение на Съда (първи състав) от 21 януари 1987 г. # Michael Powell срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 219/84.