Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/345 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví četnost podávání zpráv o stavu kontejneru, formát údajů a způsob předávání$