TITJUR Comité Andaluz de Agricultura Ecológica Заключение на генералния адвокат Kokott представено на17 март 2005 г. # Comité Andaluz de Agricultura Ecológica срещу Administración General del Estado и Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. # Искане за преюдициално заключение: Tribunal Supremo - Испания. # Дело C-107/04.