Решение на Съда от 3 октомври 1985 г. # Комисия на Европейските общности срещу Федерална република Германия. # Дело 28/84. Комисия/Германия TITJUR