Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1988 z 8. novembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/678/EÚ, ktorým sa Talianskej republike povoľuje naďalej uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 285 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty