P7_TA(2013)0440 Il-kummerċ tal-prekursuri tad-droga bejn il-Komunità u pajjiżi terzi ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2013 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 li jistabbilixxi regoli għall-monitoraġġ tal-kummerċ tal-prekursuri tad-droga bejn il-Komunità u pajjiżi terzi (COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD)) P7_TC1-COD(2012)0250 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta' Ottubru 2013 bil-ħsieb li jadotta r-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 li jistabbilixxi regoli għall-monitoraġġ ta'l- kummerċ talfil-prekursuri tad-drogata' drogi bejn il-Komunità u pajjiżi terzi