Решение на Общия съд (първи състав) от 18 февруари 2016 г.