Регламент (ЕО) № 676/2006 на Комисията от 2 май 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1980/2003 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на определенията и актуализираните определенияТекст от значение за ЕИП. PROPCELEX