/* */

Писмен въпрос E-5084/06 зададен от Georgios Karatzaferis (IND/DEM) на Комисията. Гръцкото правителство се гордее с постиженията си по Третата рамкова програма за общностна подкрепа въпреки загубите на общностни средства в Гърция