Zadeva T-417/16: Tožba, vložena 28. julija 2016 – Achemos Grupė in Achema/Evropska komisija