A Tanács (EU) 12/2016 álláspontja első olvasatban a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából A Tanács által 2016. június 16-án elfogadott szöveg