Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 12/2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF Vedtaget af Rådet den 16. juni 2016