Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8007 – Avril/Bpifrance/BPT Israel/Evertree) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)