Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8007 – Avril/Bpifrance/BPT Israel/Evertree) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP)