Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer представено на9 септември 2004 г.