TITJUR List/Комисия Решение на Съда (втори състав) от 27 януари 1983 г. # Harald List срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 263/81.