Решение на Комисията от 14 юли 1987 година относно списъка с предприятия в Съединените мексикански щати, които са одобрени за целите на вноса на прясно месо в Общността PROPCELEX