Klausimas raštu E-2730/09 pateikė Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisijai. Bandymas Kinijoje įregistruoti nuorodą, panašią į Europos saugomą kilmės nuorodą.