Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1555/96 tat-30 ta’ Lulju 1996 dwar regoli ta’ applikazzjoni għal dazji addizzjonali ta’ importazzjoni fuq frott u ħxejjex