Регламент (ЕО) № 1555/96 на Комисията от 30 юли 1996 година относно правила за прилагане на допълнителни вносни мита върху плодове и зеленчуци$