Заключение на генералния адвокат Geelhoed представено на15 декември 2005 г. # The Queen, по искане на. Yvonne Watts срещу Bedford Primary Care Trust и Secretary of State for Health. # Искане за преюдициално заключение: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Обединеното кралство. # Обществено осигуряване. # Дело C-372/04. Watts TITJUR