Писмен въпрос E-1331/05, зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията. Medical liability: possible actions for damages