Заключение на генералния адвокат Lenz представено на22 октомври 1991 г.