Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 66/95 от 22 ноември 1995 година за изменение на приложение XVII (Интелектуална собственост) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX