Писмен въпрос E-4987/06 зададен от Christine De Veyrac (PPE-DE) на Комисията. Околна среда, автомобили и отделяне на CO2