Решение на Съвета от 19 октомври 1992 година за сключване на Рамково споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Парагвай$