Писмен въпрос P-1607/07 зададен от Sajjad Karim (ALDE) на Комисията. Спешна хуманитарна помощ за Шри Ланка