Решение на Съда (шести състав) от 16 декември 1997 г.