Forslag til afgørelse fra generaladvokat Mischo fremsat den 6. marts 1986.